Öncü Mali Müşavirler Birliği; 01.09.2016 tarihinde yayınlanan 10 maddelik Deklarasyon ışığında, Çağdaş, laik, demokrat, Cumhuriyet değerlerine sahip, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemiş, mesleki ve sosyal dayanışma, mesleğin uluslararası norm, standart, gelir ve saygınlık seviyesine kavuşturulması, meslek örgütümüzün güçlendirilmesi,  doğru ve etkin meslek politikalarının oluşturulması, Ülkemizin, Toplumun, Meslek ve Meslektaşımızın çıkarlarını gözeterek, Mali Müşavirlik mesleğini yüceltmek amacıyla kurulmuş gönüllü bir gruptur.

 

DEKLARASYON

BİZLER;
Yıllardır ÇDMB Gurubunun içinde emek, mücadele ve gruba gönül vermiş, gerçek anlamda
ÇAĞDAŞ DEMOKRAT grup üyeleri olarak, Bireysel hedeflerin olmadığı Çağdaş Demokrat
birlikteliğin sürdürülebilir olması adına,
TÜM MESLEKTAŞLARA BU DEKLARASYON İLE SESLENİYORUZ !
ÇDMB Grubu, Çağdaş ve Demokrat olmaktan çok uzak, Bir tek kişiye bağlı olarak yönetilmektedir.
BİZ ’lerin görüşüne göre;

  1. Grup Tüzüğünün günümüze uygun, Makul Temsil sürelerinin belirlendiği, Çağdaş Demokrat
   yapıya kavuşturularak, ÇDMB Grubunun Tüzel kimliğinin oluşturulması.
  2. BEN olgusu yerine, gerçek anlamda BİZ olmanın sağlanması,
  3. Grup Organları ve Kurulların oluşumunda, genç meslektaşların ve kadınların, Liyakat, Emek
   ve ahde vefaya özen gösterilerek seçilmeleri,
  4. Grubun tüm organlarında görev alacak ve grup adayların belirlenmesinde, seçme ve seçilme
   hakkının Çağdaş ve Demokratik kurallara bağlanıp grup içi tam Demokrasinin sağlanması,
  5. İlçe örgütlenmelerinde kararların bölge üyelerine bırakılması, Örgütlenmeleri ve
   Temsilcilerinin oluşumunda gerekli demokratik ortamların sağlanması ve sonuca merkezden
   müdahale edilmemesi,
  6. Artık, Mutlak Monarşi ve Kast yönetimi modelinden vaz geçilip, Temsil yetkisinin, Yaklaşık
   95.000 üyeden oluşan meslek camiamızda Liyakat sahibi, vizyoner, yenilikçi, çağdaş,
   Meslek ve Meslektaşın çıkarlarını bireysel çıkarlarından ön planda tutan Dinamik
   Meslektaşlara teslim edilmesi,
  7. Meslek haysiyetine uymayan Oda ve Türmob arasından Git Gel ’lerle, güç ve rant peşinde
   olmaktan vazgeçilmesi
  8. Onursal başkanlık gibi şerefli bir unvana yakışır şekilde davranarak, bilgi ve birikimlerini
   grup üyeleri ile paylaşıp meslek örgütünün önünün açılması, oda ile Türmob imkan ve
   olanaklarından faydalanmanın bırakılması,
  9. Yıllardır meslek camiasında eleştirilerin Aynı kişinin birden fazla kurulda
   görevlendirilmesinin sona erdirilmesi, İSMMMO ve TÜRMOB ‘un artık geçim kapısı olma
   durumundan çıkarılması, HUZUR HAKLARI adı altında ödenen paraların ASGARİ DÜZEYE
   indirilmesi
  10. Oda aidatlarının ve belge harçlarının düşürülmesi

Yukarıda sayılan maddelerin ivedilikle ele alınarak, çözüm üretilmesini, sürekli seçim ve seçilme
çabalarından ziyade meslek ve meslektaşın öncelikli sorunlarına mesai harcanmasını talep ediyoruz.
Mesleki ve Yönetsel sorunların biran önce çözümlenmesi için, tüm meslek mensuplarının
mücadelemize sahip çıkması, tepki göstermesi gerektiği inancındayız.
Meslek örgütümüzü hak ettiği Çağdaş ve öncü yapıya kavuşturmak adına yukarıda sıraladığımız
maddeleri tek tek hayata geçirmek konusunda kararlı olduğumuzu, Bu taleplerin yerine getirilmesi
için, 3 yıl daha yani 2019 seçimlerini beklemeyeceğimizi, tüm yetkili ve Meslek camiamıza saygı ile
DUYURUYORUZ!
ÇDMB ÖNCÜ MUHALEFET HAREKETİ
Sözcüsü
Serdar ÖZKAN
İmza

online essay writing service