Büyük başarılar, ancak başarabileceklerine inanan insanlar tarafında elde edilmiştir.
(Warren Benis)
Öncü OL
İNANDIĞI ŞEYİ YAPAN
İNSANIN ENERJİSİ,
ASLA TÜKENMEZ
Goethe


HABERLER